Nazwa

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Społeczna Fundacja "Ludzie dla Ludzi" bierze udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską:

Projekt pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lat, z terenu Wielkopolski,
realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021 – 2023
” realizowany jest w terminie od 1 maja 2021 r. do
30 czerwca 2023 r.

Projekt pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”