"Zespół zmęczenia chorobą nowotworową" (ZZN) to projekt mający na celu zapoczątkowanie rozmowy na temat tego objawu towarzyszącego chorobom nowotworowym.
Pacjenci onkologiczni często swoje permanentne zmęczenie biorą za objaw nawracającej czy rozprzestrzeniającej się choroby nowotworowej, podczas gdy jest to ZZN.
Wiedza na temat ZZN oraz świadomość jego istnienia pomaga pacjentom borykać się ze schorzeniem, dlatego tak ważne jest, aby informacja o ZZN trafiła do jak największej liczby pacjentów onkologicznych.
 
Zespół zmęczenia chorobą nowotworową (ZZN) - CRF (cancer – related fatigue) jest najczęstszym objawem towarzyszącym osobom chorującym na choroby nowotworowe, który poprzez długotrwałe i uporczywe utrzymywanie się może doprowadzić do pełnoobjawowej depresjij. Według badań dotyczy on 20-30% wszystkich osób, które przeszły chorobę nowotworową i obserwuje się go u 60-90% wszystkich osób chorujących na raka i będących leczonych.
Objawy zespołu mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów jakości życia chorych, a zwłaszcza na ich stan fizyczny i psychiczny. Zmęczenie to charakteryzuje się swoistymi cechami: nie mija nawet po solidnym odpoczynku i jest nieadekwatne do podejmowanej aktywności. Każdy chory może doświadczać zmęczenia na swój sposób. Może to być obniżenie nastroju, depresja, zaburzenia snu, bierność w życiu codziennym. Często zdarza się że osoby cierpiące na zespół zmęczenia chorobą nowotworową rezygnują z proponowanego leczenia, badań kontrolnych czy rehabilitacji.
 
Przewlekłe i uporczywe utrzymywanie się ZZN nie tylko obniża poczucie jakości życia, ale po pewnym czasie może przekształcić się w pełnoobjawowe zaburzenie depresyjne, podczas gdy podjęta w porę interwencja umożliwi pacjentowi poznanie i zrozumienie mechanizmu ZZN i przyczyn swojego stanu, a tym samym zwiększy odczuwanie dobrostanu psychicznego i uwolni od lęku, że dzieje się z nim coś złego, co w przyszłości zwiększy odczuwane cierpienie. Ma więc szansę zapobiec nie tylko pogłębianiu się odczuwanego dyskomfortu i obniżaniu poczucia jakości życia, ale również pomoże zapanować nad poddaniem się narastającym trudnościom.
 
Fundacja Ludzie dla Ludzi postanowiła stworzyć poradnik dotyczący zespołu zmęczenia chorobą nowotworową i przekazać go 1000 pacjentów onkologicznych, którzy skarżą się na zmęczenie nie mające medycznego uzasadnienia. Poradnik obejmuje cztery moduły: onkologiczny, psychologiczny, zmęczenia fizycznego i dietetyczny oraz jest pewnego rodzaju przewodnikiem dla pacjentów, w którym wyjaśniona enatura odczuwanych dolegliwości związanych z ZZN.
Poradnik będzie też zawierał szczegółowe wskazówki dotyczące radzenia sobie z odczuwanymi dolegliwościami oraz możliwościami przeciwdziałania ich dalszemu rozwojowi.
Wskazówki odnoszą się do kwestii związanych z odżywianiem, dawkowaniem aktywności naprzemiennie z odpoczynkiem - tak by pacjent miał szanse na podstawie samoobserwacji samodzielnie ocenić własne realne możliwości i ograniczenia i nauczył się z nimi funkcjonować w życiu codziennym.
Dodatkowo w październiku 2017 r. w Poznaniu 20 uczestników wzięło udział w warsztatach informacyjno-terapeutycznych. Osoby te otrzymały w ten sposób nie tylko informację, ale dodatkowo wsparcie i wiedzę na temat tego, jak zwalczać to nietypowe zmęczenie, jak mu się nie poddawać.
 

 Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Poznań.