Badanie polega na ocenie próbki kału przez analityka medycznego. Próbkę do specjalnej probówki pobiera osoba zainteresowana badaniem. Robi to zgodnie z załączoną instrukcją. Badanie jest całkowicie nieinwazyjne i niebolesne.

Zaleca się, aby na dzień przed badaniem nie spożywać surowego mięsa, alkoholu i leków rozrzedzających krew.

Każda osoba po 50. roku życia, a także osoby młodsze, u których w rodzinie wystąpiły przypadki chorób jelita grubego (polipowatości rodzinnej, nowotworów itp.) powinna wykonać takie badanie. Badania są często organizowane w gminach, ale zestaw testowy można także samodzielnie kupić w aptece.

Dodatni wynik testu nie przesądza, iż mamy do czynienia z procesem chorobowym. W takich sytuacjach badanie należy powtórzyć po 3-4 tygodniach i w przypadku ponownego wyniku dodatniego, zgłosić się do lekarza rodzinnego.

 

Badanie możesz wykonać w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA w Poznaniu
www.open.poznan.pl