Nazwa

Profilaktyka - leczenie ludzkiej świadomości

Chcemy, żeby szpitale onkologiczne świeciły pustkami, a onkolodzy musieli zmieniać specjalizację. Aby tak się stało trzeba zmieniać świadomość, "leczyć" wyobrażenia dotyczące nowotworów zarówno wśród zdrowych jak i wśród chorych. Dla nas profilaktyka onkologiczna zaczyna się od nauki zdrowego stylu życia i unikania szkodliwych dla zdrowia zachowań, a kończy na pomocy w powrocie do pełnej aktywności po chorobie.

Czujność może ocalić nam życie! – badania profilaktyczne

W Polsce tylko u 20% chorych nowotwór jest rozpoznawany w początkowej fazie rozwoju. Blisko 80% chorych na raka trafia do lekarza dopiero w drugim, trzecim a nawet w czwartym stopniu zaawansowania choroby.

Odwrotnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie 80% pacjentów podejmuje leczenie w zerowym i w pierwszym stopniu klinicznego zaawansowania. Aby poprawić polskie statystyki musimy być czujniejsi. Nie zapominajmy o regularnych badaniach kontrolnych i zwracajmy uwagę na sygnały wysyłane przez nasz organizm, bo to właśnie wczesne wykrycie raka najczęściej gwarantuje pełne wyleczenie.

Z rakiem można wygrać! - profilaktyka w czasie leczenia

W terapii chorób nowotworowych kluczowa jest postawa i nastawienie psychiczne pacjenta. Dlatego tak ważne w tym okresie jest wsparcie psychiczne i właściwa – fachowa chociaż przystępna dla każdego informacja. W społeczeństwie pokutuje wiele mitów związanych z nowotworami. Potęgują one lęk i obawy o życie u osób, które rak dotyka. Jeśli chory zrozumie co z nim dzieje w trakcie leczenia, zrozumie przebieg terapii, otrzyma wsparcie duchowe i psychiczne łatwiej zniesie leczenie. Pomoże tym samym sobie i lekarzom. Stąd już tylko krok do pełnego wyleczenia.

Nasze działania związane z profilaktyką:

Masz pytanie dotyczące tej sfery działalności naszej fundacji? Potrzebujesz wsparcia? Chciałbyś zaoferować swoją pomoc? Skontaktuj się z nami!